marți, 8 decembrie 2009

PUBLICATII Valea Prutului

În cursul anului trecut a apărut la Iaşi cartea intitulată "Valea Prutului - componentă a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii", de 230 pagini, cuprinzand detalieri referitoare la caracteristicile geografice, hidrologice, climatice, floristice şi faunistice a vării râului Prut, precum şi capitole dedicate prezentarii pe scurt a ariilor protejate aflate de-a lungul răului Prut şi a activităţilor umane care au avut şi/sau au impact asupra patrimoniului natural.

Fiecare capitol include o serie de fotografii, cartea încheindu-se cu un sumar in engleza a lucrarii şi lista surselor bibliografice folosite la redactarea publicaţiei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu