duminică, 15 martie 2009

pe modelul "luptăm pentru pace!"

Comisia Europeană lansează luni (16 martie 2009) un document de sprijinire a vânătorii ca parte a politicii sale de stopare a scăderii biodiversităţii...
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/398&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

În fazele următoare ale programului de protecţie a naturii, Comisia Europeană va finanţa:

- lansarea de bombe incendiare şi cu napalm asupra pădurilor în cadrul proiectelor de reconstrucţie ecologică a habitatelor forestiere;

- umplerea cu beton până la refuz a peşterilor, în vederea etanşeizării complete a galeriilor de interes conservativ (veniturile realizate din vânzarea geodelor cu liliecii încastraţi în beton vor fi utilizate pentru relansarea turismului agro-eco-verde-rural-etc. desigur dezvoltat durabil în sustenaibilitate);

- reproducerea la scară largă a metodei "cianura Baia Mare 2000" pentru obţinerea la scară continentală a unor medii acvatice mai lipsite de orice germen (şi orice vector de germen) decât apa bidistilată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu