miercuri, 7 octombrie 2009

PETARDA Nr. 12

Reptilele din Muntii Macin

Broşura este volumul nr. 12 al periodicului PETARDA (Probleme de Ecologie Teoretică şi Aplicată – Directii Actuale) editată sub egida Organizaţiei de Tineret ECOS.

Publicaţia de 12 pagini a fost realizată în cadrul unui parteneriat între Organizaţie de Tineret ECOS şi Agenţia de Protecţia Mediului - Tulcea, fiind bazată pe rezultatele investigaţiilor realizate în zona Munţilor Măcin în perioada 1994 - 2006.

Broşura include:
- o descriere o scurtă a unor structuri guvernamentale şi neguvernamentale care au derulat activităţi legate de studiul speciilor sălbatice din regiunea Muntilor Măcin;
- analiza comparativă a diversităţii speciilor de reptile din România, Dobrogea şi Munţii Măcin;
- pagini dedicate caracterizării situaţiei speciilor: ţestoasa dobrogeană (Testudo graeca), şopârliţa de frunzar (Ablepharus kitaibelii), guşterul vărgat (Lacerta trilineata), guşterul (Lacerta viridis), şopârla de iarbă (Podarcis taurica), şarpele de casă (Natrix natrix), şarpele rău (Coluber caspius), şarpele de alun (Coronella austriaca), şarpele lui Esculap (Elaphe longissima), balaurul (Elaphe quatorlineata) şi vipera cu corn (Vipera ammodytes);
- detalii legate de specii prezente (sau semnalate) în regiuni din vecinătatea Parcului Naţional Munţii Măcin (şopârla de câmp, năpârca, ţestoasa de apă şi şarpele de apă);
- periclitări la adresa speciilor de reptile din Munţii Măcin;
- reptilele din Munţii Măcin ca resurse pentru educaţia ecologică, constientizare, inclusiv pentru bunăstarea localnicilor.

Publicaţia include imagini satelitare ale Munţilor Măcin şi Dobrogei de nord, hărţi de distribuţie naţională a speciilor, fotografii (realizate de Alexandru DOROŞENCU, Attila SÁNDOR şi Zsolt TÖRÖK) despre specii, curiozităţi (hibernare), habitatele populate de aceste specii în zona Măcin, aspecte legate de factorii de periclitare şi impact.

Image Hosted by ImageShack.us

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu