miercuri, 7 octombrie 2009

PETARDA Nr. 2

PETARDA nr. 2: "Ghid pentru descrierea ariilor de importanţă herpetofaunistică din România"

Broşura de 16 pagini este volumul 2 al seriei PETARDA (Probleme de Ecologie Teoretică şi Aplicată în România - Direcţii Actuale), realizat în anul 1999 cu scopul de a servi ca material orientativ pentru descrierea zonelor de o importanţă deosebita pentru conservarea populaţiilor de amfibieni sau reptile.

Publicaţia include capitole dedicate descrierii necesităţii identificării siturilor de importanţă herpetofaunistică (IHA), propuneri de criterii pentru considerarea unor zone drept IHA, lista a 62 potenţiale IHA (inclusiv menţionarea speciilor a căror prezenţă în respectivele locuri ar justifica acordarea unei atenţii deosebite pentru protecţia populaţiilor de amfibieni sau reptile din acele locuri), precum şi un model de fişă standard cu indicarea elementelor care ar trebui să le conţină documentaţiile care ar sta atât la baza acordării acestor zoa statului de arie protejată, cât şi elaborării de măsuri specifice pentru conservarea populaţiilor din respectiva arie.

La sfârşitul publicaţiei sunt trecute în listă actele normative care vizează ocrotirea speciilor de amfibieni, reptile şi habitatele populate de acestea, precum şi o listă cu principalele referinţe bibliografice din domeniul herpetologiei, publicate în perioada 1996 - 1997.

Image Hosted by ImageShack.us

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu